Verklarende woordenlijst


Microbiota

de collectie van alle micro-organismen op onze lichaamsoppervlakten (vooral het maagdarmkanaal, de huid, het voortplantingskanaal en de bovenste luchtwegen)

Microbioom

het totale DNA  van alle micro-organismen op onze lichaamsoppervlakten (vooral het maagdarmkanaal, de huid, het voortplantingskanaal en de bovenste luchtwegen)

Genoom

het genetisch materiaal van een organisme

Probiotica

levende micro-organismen, die wanneer ze worden toegediend in voldoende hoeveelheden, een gezondheidsbevorderend effect hebben op de gastheer (definitie uit 2001 volgens de Wereldgezondheidsorganisatie)

Fermentatie

het omzetten van stoffen in een product door bacteriën, schimmels of gisten, waardoor de zuurgraad, smaak, geur of uiterlijk verandert. Voorbeelden zijn yoghurt, bier, zuurkool,…

Sproeidrogen

een industriële methode om poeder te vormen uit een oplossing. Bij deze techniek wordt een oplossing door een verstuiver geleid, om vervolgens in een verwarmde toren te worden gespoten. Door de warmte droogt de nevel en  krijgt men een poeder met kleine korrelgrootte

NKO

neus-keel-oor

Nasofarynx

het deel van de bovenste luchtwegen dat zich boven en achter het zachte verhemelte bevindt, op dezelfde hoogte als en meteen volgend op de neusholte

Chronische rhinosinusitis (CRS)

chronische ontsteking in de neus en sinussen, langer dan 12 weken

Otitis media

een groep van aandoeningen waarbij een ontsteking plaatsvindt in het middenoor en dat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van vocht achter het trommelvlies

Pathogeen

ziektekiem