Partners

Het ProCure project bestaat uit een multidisciplinair netwerk van academische partners met zowel (micro)biologische (in vitro & in vivo), proces, formulatie en klinische expertise.

Groepsfoto partners ProCure project

Omdat de industriële relevante belangrijk is bij dit strategisch basisonderzoek, worden de academische onderzoekers van bij de opstart van het project bijgestaan door een industriële begeleidingscommissie bestaande uit partners uit verschillende sectoren (Farmaceutische sector, Dierenvoeding, Hygiëne, Voeding) en omvat zowel grotere bedrijven als KMOs. Het multidisciplinaire karakter van de academische partners bevordert de aantrekkingskracht voor industriële samenwerkingen rond verschillende aspecten van de waardeketen in probiotica en geassocieerde domeinen.

Team Sarah Lebeer – projectcoördinator

Prof. Sarah Lebeer coördineert aan de UAntwerpen het Laboratorium voor Toegepaste Microbiologie en Biotechnologie van de ENdEMIC onderzoeksgroep van het departement Bio-ingenieurswetenschappen. Onderzoek naar probiotica en het microbioom vormen de rode draad in het onderzoek van dit team. Binnen dit project zijn zij, naast de coördinatie van het project, dan ook specifiek verantwoordelijk voor de microbioomanalyses (inclusief de bio-informatica) en de functionele karakterisering van de potentieel probiotische stammen in cellulaire modellen.

Team Sarah Lebeer
Camille N. Allonsius, Dieter Vandenheuvel, Eline Oerlemans, Ilke De Boeck, Ingmar Claes, Jennifer Jörisson, Marianne van den Broek, Sander Wuyts, Stijn Wittouck

Filip Kiekens

Prof. Filip Kiekens leidt het Laboratorium voor Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van de UAntwerpen. Het laboratorium focust hierbij op innovative doseringsvormen, formulatie en proces optimalisatie.  Deze doseringsvormen omvatten extrudate, medicinale filmen, micro- en nanopartikels, die resulteren in harde gelatine capsules, emulsies, suspensies, parenterale formulaties enzovoort. Binnen dit project is prof. Kiekens verantwoordelijk voor het onderzoek naar droge en vloeibare formulatie voor innovatieve NKO toepassingen van probiotica.

Team Filip Kiekens
Eline Byl, Géraldine Broeckx, Katarina Jokicevic, Shari Kiekens

Peter Hellings

Prof. Peter Hellings is als rinoloog verbonden aan het NKO departement van het Universitair Ziekehuis Gasthuisberg van Leuven. Naast zijn klinisch werk leidt hij de NKO onderzoeksgroep binnen het Laboratorium voor Klinische Immunologie van de KU Leuven.  Binnen dit project coördineert prof. Hellings de Leuvense staalnames van chronische sinusitis patiënten en het op punt stellen van modellen voor onderzoek naar het effect van probiotica en het microbioom op de barrièrefunctie.

Team Peter Hellings
Brecht Steelant, Katleen Martens, Sven Seys

Tom Van de Wiele

Prof. Tom Van de Wiele is verbonden aan het Laboratorium voor Microbiële Ecologie en Technologie (LabMET) van de Universiteit van Gent en leidt hierbinnen het team rond gastheer-microbe interacties. Binnen dit project coördineert prof. Van de Wiele de ontwikkeling van een polymicrobieel in vitro systeem voor de studies van interacties tussen pathogene en potentieel probiotische bacteriën, alsook interacties met gastheercellen. Hierbij vertrekt het team van een brede expertise in de uitbouw van dergelijke modelsystemen voor het maagdarmkanaal.

Team Tom
Tom Van de Wiele en Charlotte De Rudder

Olivier Vanderveken

Prof. Olivier Vanderveken is verbonden aan de NKO afdeling van de vakgroep Translationele Neurowetenschappen van de Universiteit Antwerpen en werkzaam als NKO arts aan de NKO & hoofd-halsheelkunde afdeling van het Universitair ziekenhuis Antwerpen (UZA). De chirurgen binnen deze afdelingen zijn allen  gespecialiseerd in otologie, neurotologie, rinologie en sinus pathologie, allergie, hoofd en nekkanker, laryngologie, slikaandoeningen en pediatrische NKO. Binnen dit project coördineert Prof. Vanderveken de Antwerpse staalnames voor chronische sinusitis en otitis media en de samenwerking tussen de verschillende chirurgen en NKO artsen.

Team Olivier Vanderveken
Ilke De Boeck, Olivier Vanderveken en Jennifer Jörisson

Alex Verplaetse

Dr. Alex Verplaetse is verbonden aan het Laboratorium voor Enzyme-, Fermentatie en Brouwerij Technology (EFBT) van de KU Leuven, campus Gent. Het laboratorium heeft belangrijke expertise in industriële microbiologie en biochemie en is gespecialiseerd in opschaling van biotechnologische processen van laboschaal tot pilootplant schaal van  100 – 500 liter. In dit project zijn zij verantwoordelijk voor de opschaling van de fermentaties van de NKO-geïsoleerde probiotica en groentenfermentaties als alternatieve voedingsmatrices voor probiotische toepassing.

team Alex
Michelle Lemarcq, Alex Verplaetse en Thijs Vackier

Valorisatieteam

Voor de valorisatie van het onderzoek wordt het team van academische partners bijgestaan door verschillende IOF (Industrieel Onderzoeksfonds) managers en de Tech Transfer Offices van de betrokken universiteiten.

Groepsfoto