Proficiat dr. Oerlemans!

Op 25 maart 2019 behaalde  Eline Oerlemans haar doctoraat over ‘Topicale Lactobacillus toepassingen voor de modulatie van de vaginale- en huidmicrobiota’.

Het doel van dit doctoraat was om inzichten te verwerven in het microbioom van verschillende niet-darmgerelateerde aandoeningen. De volgende onderzoeksvragen werden behandeld:

  • Welke nieuwe inzichten kan microbioomonderzoek ons leveren over de pathogenese van deze aandoeningen?
  • Kunnen we het microbioom of de gastheer respons op een positieve manier manipuleren door het toedienen van probiotica?
  • Kan het microbioom ons informatie geven over de belangrijkste microbiële eigenschappen die nodig zijn als toekomstige selectiecriteria voor probiotische stammen?

Het doctoraatsproefschrift kan u hier terugvinden.

Proficiat dr. Broeckx!

Op 21 maart 2019 behaalde Géraldine Broeckx haar doctoraat over de “Optimalisatie van het sproeidrogen van Lactobacillus rhamnosus GG als een belangrijke stap richting de ontwikkeling van een succesvol pharmabioticum”. Dit doctoraat was een unieke samenwerking tussen haar promotoren prof. Filip Kiekens voor de formulatie en prof. Sarah Lebeer voor de microbiologie.

Het doctoraatsproefschrift kan u hier vinden.

Jaarlijkse meeting van De Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie

Ilke De Boeck wint de ‘RBS Lecturer Award in Rhinology’ met haar presentatie over “Lactobacillus casei AMBR2 als potentiële alternatieve behandeling voor chronische rhinosinusitis” op de jaarlijkse meeting van De Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie.

Vrijwilligers gezocht voor testen probiotische neusspray

Enige tijd terug kwamen 100 enthousiaste vrijwilligers een neusstaal doneren met als doel na te gaan welke bacteriën er in gezonde neuzen aanwezig zijn en of er grote verschillen zijn bij mensen die aan chronische luchtweginfecties lijden. O.b.v. deze vergelijking hebben wij een duidelijker beeld gekregen welke bacteriën in onze luchtwegen potentieel belangrijk zijn voor een goed microbieel evenwicht. Zo vonden we dat melkzuurbacteriën meer voorkomen in de neus van gezonde personen dan bij patiënten die aan chronische luchtweginfecties lijden. Wij hebben dan ook een aantal van deze melkzuurbacteriën uit de neus van gezonde mensen opgekweekt, om zo hun voordelige effecten op onze luchtwegen in verschillende labo-modellen te onderzoeken.

Lees meer over de bacteriële samenstelling van de neus en nasofarynx bij gezonde personen.

Eén van deze melkzuurbacteriën die we geïsoleerd hebben, Lactobacillus casei AMBR2, vertoonde interessante positieve eigenschappen in verschillende labo-modellen voor infectie en ontsteking van de bovenste luchtwegen.  Deze voordelige effecten willen we nu klinisch onderzoeken onder de vorm van een neusspray met deze bacterie in gezonde vrijwilligers, waarvoor we toestemming verkregen hebben van het ethisch comité van het UZA en de UAntwerpen.

Lees meer over het genoomonderzoek van L. casei AMBR2 en over gebruikte labo-modellen voor infectie en ontsteking van de bovenste luchtwegen.

Doel van de studie:

In deze studie zal een nieuw probioticum  (goede bacterie) dat geïsoleerd werd uit de bovenste luchtwegen, L. casei AMBR2, onderzocht worden. Dit probioticum behoort tot de bacteriesoorten die officieel een QPS (‘qualified presumption of safety’) label van veiligheid hebben bij toepassing in voeding en voedingssupplementen in Europa. Er werden ook verschillende nuttige eigenschappen in het labo aangetoond, wat het een interessante kandidaat maakt voor vervolgonderzoek bij mensen. In deze studie zal de aanwezigheid en het effect van het probioticum in de luchtwegen onderzocht worden na lokale toediening via de neus, alsook de invloed op de bacteriële samenstelling van de luchtwegen.

Wanneer kan je deelnemen:

  • Als je 18 jaar of ouder bent
  • Als je geen chronische luchtweginfecties hebt
  • Als je niet zwanger bent
  • Als je geen borstvoeding geeft

Wat wordt van je verwacht?

Er zal u gevraagd worden om gedurende 2 weken elke dag de neusspray te gebruiken. Voor en na deze periode zal een bloedstaal en een wisser van de neus genomen worden en zal gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen. Twee weken na de stop van de inname zal opnieuw een wisser genomen worden. De studie neemt in totaal dus 4 weken in beslag. Voor deze studie zal u vergoed worden met twee cinematickets.

Lees verder “Vrijwilligers gezocht voor testen probiotische neusspray”

De vergelijking van de gezonde neus en nasofarynx microbiota toont gelijkenissen maar ook belangrijke verschillen

Wat is het belang van de bacteriën die aanwezig zijn in onze bovenste luchtwegen bij het behouden van een goede gezondheid en het voorkomen van infecties? Om deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk dat we een duidelijk beeld krijgen van alle bacteriën die in de luchtwegen aanwezig zijn. Een goed vertrekpunt hiervoor is de bacteriën identificeren die aanwezig zijn bij gezonde mensen. Hiervoor werd een grote ‘citizen-science’-studie opgezet, waar stalen van 100 enthousiaste en gezonde deelnemers werden verzameld. Deze deelnemers waren bereid zowel een staaltje van hun neus als nasofarynx (achteraan neusholte) te doneren. Het bacteriële DNA werd uit al deze stalen geïsoleerd en vervolgens gingen we in het labo aan de slag met deze stalen.

Na het verwerken van alle stalen kregen we een goed beeld van de bacteriën die aanwezig zijn in de gezonde  neus en nasofarynx. Deze resultaten, die gepubliceerd zijn in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Frontiers in Micobiology’, tonen dat slechts een beperkt aantal bacteriële soorten aanwezig zijn in de gezonde neus en nasofarynx. Meer nog, de bacterieprofielen in de nasofarynx konden onderverdeeld worden in vier bacterietypes (te vergelijken met bloedgroepen), afhankelijk van de bacteriesoort die het meest voorkwam: drie types met een overmaat aan de bacteriesoort Moraxella, Streptococcus of Fusobacterium, en tot slot een gemengd type van drie bacteriesoorten Staphylococcus, Corynebacterium en Dolosigranulum. Bijna al onze deelnemers behoorden tot één van deze types. Nog een interessant weetje: in de neus vonden we enkel het Moraxella en het gemengde type terug.

Wil je graag een PhD project aanvragen aan de Universiteit van Antwerpen?

Wij staan steeds open voor voorstellen van studenten die hun hun eigen financiering willen aanvragen voor een PhD project dat binnen het thema van de onderzoeksgroep valt. Zo’n project kan trouwens met de UAntwerpen alleen of in samenwerking met andere universiteiten of bedrijven aangevraagd worden. In het Labo voor Toegepaste Microbiologie en Biotechnologie van prof. Sarah Lebeer, zouden mogelijke onderwerpen voor een PhD-project  bijvoorbeeld  de volgende thema’s omvatten (maar ze zijn er niet tot beperkt): probiotica voor de huid of bovenste luchtwegen, urogenitale probiotica, gefermenteerde groenten, genetische karakterisatie van lactobacillen, karakterisatie van moleculaire structuren van lactobacillen zoals pili, het humaan microbioom in relatie tot luchtvervuiling, nieuwe dierenmodellen voor probiotisch onderzoek,… Indien je geïnteresseerd bent, kan je steeds contact opnemen met Sarah Lebeer (sarah.lebeer@uantwerpen.be). Vermeld dan zeker wat je zo aanspreekt in ons onderzoek, op welk thema je zou willen focussen en welke financiering je zou willen aanvragen.

The voornaamste bronnen van financiering voor PhD project in Vlaanderen zijn:

Voor algemene informatie over een PhD programma, bekijk je best de website van de  Antwerp Doctoral School.

De Universiteit van Antwerpen biedt ook PhD beurzen aan voor specifieke onderzoeksprojecten. Deze worden aangekondigd op de vacaturepagina van de Universiteit van Antwerpen.