Last van hooikoorts? Neem deel aan onze studie

Wij zoeken deelnemers met allergische rhinitis voor een studie met een probiotisch kauwtablet.

Voor wie?

Volwassenen (18+) met hooikoorts/ seizoensgebonden allergische rhinitis

 • Allergisch aan graspollen
 • Niet allergisch aanhuisstofmijt

Onderzoeksvragen

 • Kan een probiotischkauwtablet uw symptomen van allergische rhinitis verbeteren?
 • Heeft een probiotischkauwtablet invloed op de bacteriële gemeenschappen in uw luchtwegen?

Wat houdt het onderzoek in?

Inname van een kauwtablet met probiotica of placebo gedurende 8 weken en dagelijks invullen van een dagboek. De eigenlijke studie omvat 2 consultaties bij een arts en een prescreening waar u een huidpriktest krijgt om uw allergieën te bevestigen.

Bij elke consultatie worden volgende stalen verzameld:

 • Wisser mond en neusholte
 • Neusvocht
 • Speeksel
 • Bloed

Er worden u geen kosten aangerekend. De studie is gepland rond mei-juli 2021.

Interesse of meer info?
Mail naar ilke.deboeck@uantwerpen.be

Verantwoordelijke arts: Prof. Dr. Olivier Vanderveken (Dienst NKO – UZA)
Verantwoordelijke microbiologe: Prof. dr. ir. Sarah Lebeer

MiCel: Microbioomtherapie in COVID-19 eerstelijnszorg

Wij zoeken huisartsen in regio Antwerpen.

Voor wie?

Volwassenen (18+) met een positieve SARS-CoV-2 PCR test én gezinsleden (18+) dat niet positief is voor SARS-CoV-2 op moment van inclusie.

Waarom?

Eerder labo-onderzoek toonde aan dat bepaalde goede bacteriën uit het luchtweg-microbioomverschillende stappen in de infectie met SARS-CoV-2 en het ontstaan van COVID-19-gerelateerde symptomen kunnen verminderen. Dit willen we graag verder bestuderen bij COVID-19 patiënten en hun huisgenoten.

Onderzoeksvragen

 • Kan een microbioomkeelspray de ernst en duur van milde tot matige COVID-19 symptomen verminderen?
 • Kan het gebruik van de microbioomspray de overdracht van het SARS-CoV-2 virus naar huisgenoten verminderen?•Heeft de microbioomspray ook effectief het beoogde gunstige effect op het microbioom van de neus-keelholte?

Wat houdt het onderzoek in?

Een keelspray met probiotische lactobacillenof placebo gebruiken gedurende 2 weken

 • Dagelijks een dagboek invullen gedurende 3 weken.
 • Wekelijks zelf een gecombineerde neus-keelwisser afnemen*
 • Bij start en einde studie zelf een vingerprikbloedstaal afnemen*

*Alle stalen worden op het einde van de studie opgehaald door de onderzoekers

Wat verwachten we van u als huisarts?

 1. Geschikte patiënten bij het meedelen van een positieve SARS-CoV-2 PCR test vragen of de onderzoekers hen mogen contacteren en de studie kort toelichten
 2. De onderzoekers de contactgegevens doorgeven van hiermee instemmende patiënten. Van zodra dat gebeurd is, zullen de onderzoekers het verdere verloop van de studie volledig opvolgen.

Interesse of meer info?
Mail naar NKOmicrobioom@uantwerpen.be of
bel +32 474 72 02 07.

Verantwoordelijke artsen: Prof. Veronique Verhoeven & Prof. Samuel Coenen
Verantwoordelijke microbiologe: Prof. dr. ir. Sarah Lebeer

Van pot vol snot tot neusspray

Een dikke proficiat aan onze collega Ilke De Boeck voor haar selectie als kandidaat voor de Vlaamse PhD Cup. Na een vierdaagse mediatraining met onder andere interview- en cameratraining bij VRT, is ze helemaal klaar voor de halve finale op woensdag 23 september. Veel succes Ilke!
Lees ook haar blog post in Eos. https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/van-pot-vol-snot-tot-neusspray

 

Groot nieuws: de wetenschappelijke namen van Lactobacillus bacteriën veranderen. 

Wel, waarom is dit zo’n groot nieuws? Dat leggen we met plezier even voor jullie uit.

In het ProCure project hebben we onderzoek gedaan naar goede bacteriën in de luchtwegen. Toevallig (of niet) vonden we dat soorten die tot het bacteriegeslacht Lactobacillus behoren meer voorkomen in de gezonde luchtwegen. Het Lactobacillus geslacht is enorm divers, eigenlijk op het abnormale af: de soorten die het omvat verschillen veel meer van elkaar dan in eender welk ander bacteriegeslacht. Mocht een vergelijkbare situatie zich voordoen voor dieren, zouden we enkel spreken van bijvoorbeeld zoogdieren, en zouden er geen aparte termen bestaan voor kleinere groepen zoals carnivoren, buideldieren, primaten, etc. Dat zou vervelend zijn, want elk van deze kleinere groepen heeft een gedeelde evolutionaire geschiedenis en een aantal unieke kenmerken, wat maakt dat we ze graag als groep kunnen benoemen!

Hetzelfde is waar voor kleinere groepen van bacteriesoorten binnen het geslacht Lactobacillus. Daarom hebben wij, samen met een groot internationaal team van onderzoekers, Lactobacillus opgesplitst in 25 kleineren geslachten. Deze geslachten hebben elk hun unieke, specifieke kenmerken. Van het nieuwe geslacht Limosilactobacillus, bijvoorbeeld, leven alle gekende soorten in de darm van dieren. En de soorten van het nieuwe geslacht Fructilactobacillus leven vaak in insecten, en houden van fruit als voedselbron.

Met een nieuwe publicatie in het vaktijdschrift voor de taxonomie van bacteriën (the International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, of IJSEM), is de splitsing nu officieel. En aangezien de naam van een bacteriesoort bestaat uit de geslachtsnaam gevolgd door een soort-specifiek achtervoegsel (bv. Lactobacillus rhamnosus), verandert er nu een groot aantal soorten van naam! Zo zullen de bacteriën in je flesje Yakult voortaan Lacticaseibacillus casei heten in plaats van Lactobacillus casei. Gelukkig voor de voedingsindustrie, beginnen de meeste nieuwe namen nog steeds met een L; zo kan Yakult bijvoorbeeld de afkorting L. casei blijven gebruiken. Ook ons veelbelovend isolaat uit het ProCure project, L. casei AMBR2, behoort tot deze bacteriesoort; het zal vanaf nu dus Lacticaseibacillus casei AMBR2 genoemd worden. Gelukkig verandert deze naamswijziging niets aan de interessante eigenschappen van deze unieke bacterie!

IOF POC ReLACT: Intranasale probiotica versus respiratoire virussen

Kunnen we ons wapenen tegen respiratoire virussen met probiotica? In één van onze vervolgprojecten wordt een innovatieve aanpak op basis van probiotische stammen onderzocht in experimentele modellen van het Respiratoir Syncytieel Virus (RSV). RSV is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van ernstige aandoeningen van de onderste luchtwegen bij jonge kinderen. Zo willen we nagaan of probiotica kunnen functioneren als immunomodulatoire agentia die RSV-geassocieerde ontsteking in de luchtwegen kunnen voorkomen.

Meer informatie kan je hier terugvinden.