Grootschalige genoomanalyse van Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei en Lactobacillus rhamnosus ontrafelt taxonomische inconsistenties

De leden van de genetische verwante Lactobacillus casei groep (L. casei, L. paracasei en L. rhamnosus) worden al enkele jaren intensief bestudeerd omwille van hun belangrijke toepassingen in zowel de voedingsindustrie als hun gebruik als probiotica. Onze resultaten, onlangs gepubliceerd in het vakblad mSystems, tonen echter aan dat veel van deze stammen uit deze groep foutief geclassificeerd zijn. Uit een uitgebreide …