MiCel: Microbioomtherapie in COVID-19 eerstelijnszorg

Wij zoeken huisartsen in regio Antwerpen.

Voor wie?

Volwassenen (18+) met een positieve SARS-CoV-2 PCR test én gezinsleden (18+) dat niet positief is voor SARS-CoV-2 op moment van inclusie.

Waarom?

Eerder labo-onderzoek toonde aan dat bepaalde goede bacteriën uit het luchtweg-microbioomverschillende stappen in de infectie met SARS-CoV-2 en het ontstaan van COVID-19-gerelateerde symptomen kunnen verminderen. Dit willen we graag verder bestuderen bij COVID-19 patiënten en hun huisgenoten.

Onderzoeksvragen

  • Kan een microbioomkeelspray de ernst en duur van milde tot matige COVID-19 symptomen verminderen?
  • Kan het gebruik van de microbioomspray de overdracht van het SARS-CoV-2 virus naar huisgenoten verminderen?•Heeft de microbioomspray ook effectief het beoogde gunstige effect op het microbioom van de neus-keelholte?

Wat houdt het onderzoek in?

Een keelspray met probiotische lactobacillenof placebo gebruiken gedurende 2 weken

  • Dagelijks een dagboek invullen gedurende 3 weken.
  • Wekelijks zelf een gecombineerde neus-keelwisser afnemen*
  • Bij start en einde studie zelf een vingerprikbloedstaal afnemen*

*Alle stalen worden op het einde van de studie opgehaald door de onderzoekers

Wat verwachten we van u als huisarts?

  1. Geschikte patiënten bij het meedelen van een positieve SARS-CoV-2 PCR test vragen of de onderzoekers hen mogen contacteren en de studie kort toelichten
  2. De onderzoekers de contactgegevens doorgeven van hiermee instemmende patiënten. Van zodra dat gebeurd is, zullen de onderzoekers het verdere verloop van de studie volledig opvolgen.

Interesse of meer info?
Mail naar NKOmicrobioom@uantwerpen.be of
bel +32 474 72 02 07.

Verantwoordelijke artsen: Prof. Veronique Verhoeven & Prof. Samuel Coenen
Verantwoordelijke microbiologe: Prof. dr. ir. Sarah Lebeer