Groot nieuws: de wetenschappelijke namen van Lactobacillus bacteriën veranderen. 

Wel, waarom is dit zo’n groot nieuws? Dat leggen we met plezier even voor jullie uit.

In het ProCure project hebben we onderzoek gedaan naar goede bacteriën in de luchtwegen. Toevallig (of niet) vonden we dat soorten die tot het bacteriegeslacht Lactobacillus behoren meer voorkomen in de gezonde luchtwegen. Het Lactobacillus geslacht is enorm divers, eigenlijk op het abnormale af: de soorten die het omvat verschillen veel meer van elkaar dan in eender welk ander bacteriegeslacht. Mocht een vergelijkbare situatie zich voordoen voor dieren, zouden we enkel spreken van bijvoorbeeld zoogdieren, en zouden er geen aparte termen bestaan voor kleinere groepen zoals carnivoren, buideldieren, primaten, etc. Dat zou vervelend zijn, want elk van deze kleinere groepen heeft een gedeelde evolutionaire geschiedenis en een aantal unieke kenmerken, wat maakt dat we ze graag als groep kunnen benoemen!

Hetzelfde is waar voor kleinere groepen van bacteriesoorten binnen het geslacht Lactobacillus. Daarom hebben wij, samen met een groot internationaal team van onderzoekers, Lactobacillus opgesplitst in 25 kleineren geslachten. Deze geslachten hebben elk hun unieke, specifieke kenmerken. Van het nieuwe geslacht Limosilactobacillus, bijvoorbeeld, leven alle gekende soorten in de darm van dieren. En de soorten van het nieuwe geslacht Fructilactobacillus leven vaak in insecten, en houden van fruit als voedselbron.

Met een nieuwe publicatie in het vaktijdschrift voor de taxonomie van bacteriën (the International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, of IJSEM), is de splitsing nu officieel. En aangezien de naam van een bacteriesoort bestaat uit de geslachtsnaam gevolgd door een soort-specifiek achtervoegsel (bv. Lactobacillus rhamnosus), verandert er nu een groot aantal soorten van naam! Zo zullen de bacteriën in je flesje Yakult voortaan Lacticaseibacillus casei heten in plaats van Lactobacillus casei. Gelukkig voor de voedingsindustrie, beginnen de meeste nieuwe namen nog steeds met een L; zo kan Yakult bijvoorbeeld de afkorting L. casei blijven gebruiken. Ook ons veelbelovend isolaat uit het ProCure project, L. casei AMBR2, behoort tot deze bacteriesoort; het zal vanaf nu dus Lacticaseibacillus casei AMBR2 genoemd worden. Gelukkig verandert deze naamswijziging niets aan de interessante eigenschappen van deze unieke bacterie!