Vrijwilligers gezocht voor testen probiotische neusspray

Enige tijd terug kwamen 100 enthousiaste vrijwilligers een neusstaal doneren met als doel na te gaan welke bacteriën er in gezonde neuzen aanwezig zijn en of er grote verschillen zijn bij mensen die aan chronische luchtweginfecties lijden. O.b.v. deze vergelijking hebben wij een duidelijker beeld gekregen welke bacteriën in onze luchtwegen potentieel belangrijk zijn voor een goed microbieel evenwicht. Zo vonden we dat melkzuurbacteriën meer voorkomen in de neus van gezonde personen dan bij patiënten die aan chronische luchtweginfecties lijden. Wij hebben dan ook een aantal van deze melkzuurbacteriën uit de neus van gezonde mensen opgekweekt, om zo hun voordelige effecten op onze luchtwegen in verschillende labo-modellen te onderzoeken.

Lees meer over de bacteriële samenstelling van de neus en nasofarynx bij gezonde personen.

Eén van deze melkzuurbacteriën die we geïsoleerd hebben, Lactobacillus casei AMBR2, vertoonde interessante positieve eigenschappen in verschillende labo-modellen voor infectie en ontsteking van de bovenste luchtwegen.  Deze voordelige effecten willen we nu klinisch onderzoeken onder de vorm van een neusspray met deze bacterie in gezonde vrijwilligers, waarvoor we toestemming verkregen hebben van het ethisch comité van het UZA en de UAntwerpen.

Lees meer over het genoomonderzoek van L. casei AMBR2 en over gebruikte labo-modellen voor infectie en ontsteking van de bovenste luchtwegen.

Doel van de studie:

In deze studie zal een nieuw probioticum  (goede bacterie) dat geïsoleerd werd uit de bovenste luchtwegen, L. casei AMBR2, onderzocht worden. Dit probioticum behoort tot de bacteriesoorten die officieel een QPS (‘qualified presumption of safety’) label van veiligheid hebben bij toepassing in voeding en voedingssupplementen in Europa. Er werden ook verschillende nuttige eigenschappen in het labo aangetoond, wat het een interessante kandidaat maakt voor vervolgonderzoek bij mensen. In deze studie zal de aanwezigheid en het effect van het probioticum in de luchtwegen onderzocht worden na lokale toediening via de neus, alsook de invloed op de bacteriële samenstelling van de luchtwegen.

Wanneer kan je deelnemen:

  • Als je 18 jaar of ouder bent
  • Als je geen chronische luchtweginfecties hebt
  • Als je niet zwanger bent
  • Als je geen borstvoeding geeft

Wat wordt van je verwacht?

Er zal u gevraagd worden om gedurende 2 weken elke dag de neusspray te gebruiken. Voor en na deze periode zal een bloedstaal en een wisser van de neus genomen worden en zal gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen. Twee weken na de stop van de inname zal opnieuw een wisser genomen worden. De studie neemt in totaal dus 4 weken in beslag. Voor deze studie zal u vergoed worden met twee cinematickets.

In totaal moet je dus 3 keer op consultatie komen in het UZA op de afdeling NKO, wat maximaal 30 minuten tijd in beslag zal nemen.

Wanneer gaat de studie door?

 De studie zal starten op 3 verschillende tijdstippen. U kan zelf kiezen bij welke groep u wil aansluiten afhankelijk van uw beschikbaarheid. Het is belangrijk dat u aanwezig kan zijn op de drie verschillende consultatiemomenten. 

 1e consultatie2de consultatie3de consultatie
 Start gebruik neussprayStop gebruik neussprayExtra controle
Groep 124/77/821/8
Groep 211/925/99/10
Groep 312/926/99/10

Ben je geprikkeld om deel te nemen aan dit onderzoek? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren! Wij houden ook 2 informatiemomenten voor mensen die geïnteresseerd zijn deel te nemen.

  • Het eerste infomoment zal doorgaan op 21/6/2018 om 12.30u op Campus Groenenborger van de UAntwerpen (Groenenborgerlaan 171, Antwerpen)
  • Het tweede infomoment zal doorgaan op 4/9/2018 om 19.00u, eveneens op Campus Groenenborger van de UAntwerpen (Groenenborgerlaan 171, Antwerpen)

Indien u geïnteresseerd bent, schrijf je dan in op één van onze informatiemomenten door te mailen naar ilke.deboeck@uantwerpen.be. Kan u niet aanwezig zijn op één van de infomomenten maar wil u wel deelnemen, dan kan dit zeker. Neem dan ook contact op via ilke.deboeck@uantwerpen.be