De vergelijking van de gezonde neus en nasofarynx microbiota toont gelijkenissen maar ook belangrijke verschillen

Wat is het belang van de bacteriën die aanwezig zijn in onze bovenste luchtwegen bij het behouden van een goede gezondheid en het voorkomen van infecties? Om deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk dat we een duidelijk beeld krijgen van alle bacteriën die in de luchtwegen aanwezig zijn. Een goed vertrekpunt hiervoor is de bacteriën identificeren die aanwezig zijn bij gezonde mensen. Hiervoor werd een grote ‘citizen-science’-studie opgezet, waar stalen van 100 enthousiaste en gezonde deelnemers werden verzameld. Deze deelnemers waren bereid zowel een staaltje van hun neus als nasofarynx (achteraan neusholte) te doneren. Het bacteriële DNA werd uit al deze stalen geïsoleerd en vervolgens gingen we in het labo aan de slag met deze stalen.

Na het verwerken van alle stalen kregen we een goed beeld van de bacteriën die aanwezig zijn in de gezonde  neus en nasofarynx. Deze resultaten, die gepubliceerd zijn in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Frontiers in Micobiology’, tonen dat slechts een beperkt aantal bacteriële soorten aanwezig zijn in de gezonde neus en nasofarynx. Meer nog, de bacterieprofielen in de nasofarynx konden onderverdeeld worden in vier bacterietypes (te vergelijken met bloedgroepen), afhankelijk van de bacteriesoort die het meest voorkwam: drie types met een overmaat aan de bacteriesoort Moraxella, Streptococcus of Fusobacterium, en tot slot een gemengd type van drie bacteriesoorten Staphylococcus, Corynebacterium en Dolosigranulum. Bijna al onze deelnemers behoorden tot één van deze types. Nog een interessant weetje: in de neus vonden we enkel het Moraxella en het gemengde type terug.