Nieuws

Vrijwilligers gezocht voor testen probiotische neusspray

Enige tijd terug kwamen 100 enthousiaste vrijwilligers een neusstaal doneren met als doel na te gaan welke bacteriën er in gezonde neuzen aanwezig zijn en of er grote verschillen zijn bij mensen die aan chronische luchtweginfecties lijden. O.b.v. deze vergelijking hebben wij een duidelijker beeld gekregen welke bacteriën in onze luchtwegen potentieel belangrijk zijn voor een goed microbieel evenwicht. Zo vonden we dat melkzuurbacteriën meer voorkomen in de neus van…

De vergelijking van de gezonde neus en nasofarynx microbiota toont gelijkenissen maar ook belangrijke verschillen

Wat is het belang van de bacteriën die aanwezig zijn in onze bovenste luchtwegen bij het behouden van een goede gezondheid en het voorkomen van infecties? Om deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk dat we een duidelijk beeld krijgen van alle bacteriën die in de luchtwegen aanwezig zijn. Een goed vertrekpunt hiervoor is de bacteriën identificeren die aanwezig zijn bij gezonde mensen. Hiervoor werd een grote ‘citizen-science’-studie opgezet, waar…

Wil je graag een PhD project aanvragen aan de Universiteit van Antwerpen?

Wij staan steeds open voor voorstellen van studenten die hun hun eigen financiering willen aanvragen voor een PhD project dat binnen het thema van de onderzoeksgroep valt. Zo’n project kan trouwens met de UAntwerpen alleen of in samenwerking met andere universiteiten of bedrijven aangevraagd worden. In het Labo voor Toegepaste Microbiologie en Biotechnologie van prof. Sarah Lebeer, zouden mogelijke onderwerpen voor een PhD-project  bijvoorbeeld  de volgende thema’s omvatten (maar ze zijn…

Proficiat dr. van den Broek!

Op vrijdag 16 februari 2018, legde Marianne van den Broek haar doctoraat af over het “In vitro en in vivo probiotisch potentieel van Lactobacillus spp. bij otitis media” via een openbare verdediging. In dit doctoraatsproefschrift werden de volgende vragen behandeld omtrent het probiotisch potentieel van lactobacillen: Kunnen lactobacillen de drie voornaamste otitis media pathogenen, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae en Haemophilus influenzae, inhiberen? Wat zijn hierbij belangrijke antimicrobiële componenten? Kunnen lactobacillen ook zorgen voor indirecte mechanismen zoals pathogeenexclusie…

Multifactoriële inhibitie van lactobacillen tegen Moraxella catarrhalis, een pathogeen uit de bovenste luchtwegen

Probiotica, waartoe voornamelijk melkzuurbacteriën behoren, worden vooral onderzocht voor hun gezondheidsbevorderende effecten bij maag-darmproblemen. Recent microbioomonderzoek toonde echter aan dat deze melkzuurbacteriën ook natuurlijke bewoners van de bovenste luchtwegen kunnen zijn. Meer nog, gelijkaardig DNA-gebaseerd onderzoek suggereert dat er een omgekeerde correlatie bestaat tussen melkzuurbacteriën en pathogenen zoals Moraxella catarrhalis, die voornamelijk gekoppeld wordt aan infecties van de bovenste luchtwegen zoals otitis media, sinusitis en chronisch obstructief longlijden. Directe interacties…

Grootschalige genoomanalyse van Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei en Lactobacillus rhamnosus ontrafelt taxonomische inconsistenties

De leden van de genetische verwante Lactobacillus casei groep (L. casei, L. paracasei en L. rhamnosus) worden al enkele jaren intensief bestudeerd omwille van hun belangrijke toepassingen in zowel de voedingsindustrie als hun gebruik als probiotica. Onze resultaten, onlangs gepubliceerd in het vakblad mSystems, tonen echter aan dat veel van deze stammen uit deze groep foutief geclassificeerd zijn. Uit een uitgebreide genoomstudie bleek vooral dat veel L. casei eigenlijk hernoemd dienen to worden naar L. paracasei.  Na onze herclassificatie,…

Partners